Zekerheid

In vergelijking met andere investeringsvormen of beleggingsproducten, blijkt een investering in grond zeer waardevast en niet conjunctuurgevoelig. Er komt immers geen grond meer bij in Nederland, terwijl de vraag naar grond de komende jaren blijft stijgen. Grond is een tastbaar bezit en is niet of nauwelijks afhankelijk van de economische omstandigheden en houdt daarom veelal zijn waarde. Aangezien de door ons aangeboden percelen zijn vastgelegd in het kadaster en de eigendomsoverdracht via de notaris geschiedt, is grond als investeringsproduct een van de meest transparante producten van Nederland.

Gratis advies?

Meld je aan voor een vrijblijvend gesprek met een van onze specialisten?