Risico

OG Partners verkoopt u de grond voor een prijs die hoger ligt dan de onderliggende agrarische waarde. Als grondspeculanten anticiperen wij op een gunstig moment om de grond te verhandelen met of zonder toekomstige bestemmingswijziging. Indien landbouwgrond de bestemming bouwgrond krijgt, verwachten wij dat de waarde van uw kavel aanzienlijk hoger uitvalt dan het bedrag dat u voor de grond heeft betaald. Echter, wordt het bestemmingsplan niet gewijzigd, dan heeft u te dure landbouwgrond aangeschaft. Bij de aanschaf van de grond kunnen wij u op geen enkele manier garanderen dat het door u aangeschafte perceel daadwerkelijk een bestemmingswijziging krijgt, dan wel met een waardevermeerdering op enig moment zal worden verkocht.

De kavels die OG Partners aanbiedt kwalificeren niet als financieel product in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarom valt OG Partners als aanbieder niet onder de Wft en is er geen sprake van toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Gratis advies?

Meld je aan voor een vrijblijvend gesprek met een van onze specialisten?